KWZ

KWZ

 

化學家筆尖下的浪漫

│鋼筆墨水 • 15ml • 30ml│

當化學家顛覆鋼筆藝術的想像!

KWZ 墨水工作室創立於 2012 年,一對波蘭化學博士夫妻
Konrad & Agnieszka Żurawski 因市面上的墨水無法滿足自己的喜好與要求,
進而藉由本身的專業,開始動手調製理想的墨水。
KWZ Inks 可輕鬆呈現色彩層次感,適應性佳,其中配方也不含無機酸,
可有效保護鋼筆筆尖。

KWZ 鋼筆標準墨水 30 ml 裝 - 石斛,ST4501

$300

KWZ 鋼筆標準墨水 30 ml 裝 - 龍膽,ST4102

$300

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 30 ml 裝 - 辛夷,IG1500

$300

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 30 ml 裝 - 藑茅,IG1501

$300

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 30 ml 裝 - 芝草,IG1302

$300

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 30 ml 裝 - 冬葵,IG1107

$300

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 甘棠,IG1301

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 款冬,IG1104

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 幽蘭,IG1502

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 夕顏,IG1106

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 夏堇,IG1102

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 冬葵,IG1107

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 30 ml 裝 - 幽蘭,IG1502

$300

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 藑茅,IG1501

$150

KWZ 鋼筆鐵膽墨水 15 ml 裝 - 辛夷,IG1500

$150

第 46 - 60 項/共 108 項(共 8 頁)