KWZ

KWZ

 

化學家筆尖下的浪漫

│鋼筆墨水 • 15ml • 30ml│

當化學家顛覆鋼筆藝術的想像!

KWZ 墨水工作室創立於 2012 年,一對波蘭化學博士夫妻
Konrad & Agnieszka Żurawski 因市面上的墨水無法滿足自己的喜好與要求,
進而藉由本身的專業,開始動手調製理想的墨水。
KWZ Inks 可輕鬆呈現色彩層次感,適應性佳,其中配方也不含無機酸,
可有效保護鋼筆筆尖。

詳細分類

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 茱萸,ST4601

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 艾蒿,ST4306

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 罌粟,ST4406

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 紫薇,ST4500

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 紫丹,ST4702

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 滇榛,ST4605

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 桔梗,ST4107

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 柴胡,ST4301

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 板栗,ST4210

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 松蘿,ST4205

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 杜衡,ST4211

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 木蘭,ST4302

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 15 ml 裝 - 昇藤,ST4104

$150

KWZ 鋼筆標準墨水 30 ml 裝 - 扶桑,ST4404

$300

KWZ 鋼筆標準墨水 30 ml 裝 - 紫丹,ST4702

$300

第 76 - 90 項/共 108 項(共 8 頁)